වන අලි පහරදීමකින් වන ජීවී ක්ෂේත්‍ර සහායකයෙකු මරුට.

Report
1Shares

වන ජීවී ක්ෂේත්‍ර සහායකයෙකු වන අලි පහරදීමකින් මියගොස් තිබෙනවා.

මෙලෙස මියගොස් ඇත්තේ සියඹලාණ්ඩුව, තෙලමුල්ල ප්‍රදේශයේදී වනඅලි පහරදීමකින් බවයි පොලීසිය සඳහන් කළේ.