නිරෝධායනය වූ තවත් පිරිසක් අද පිටව යයි.

Report
1Shares

අද (17) දිනය තුළ දී ත්‍රිවිධ හමුදාව විසින් පවත්වා ගෙන යනු ලබන නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන තුළින් 608 දෙනෙක් නිවෙස් වෙත පිටත්ව යෑමට නියමිතව තිබෙනවා.

කොවිඩ් 19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය පවසන්නේ,

මේ වන විට පුද්ගලයින් 41,861ක් නිරෝධායනය අවසන් කර ඇති අතර, ත්‍රිවිධ හමුදාව විසින් පාලනය කරනු ලබන මධ්‍යස්ථාන 59ක් තුළ පුද්ගලයින් 6,270ක් නිරෝධායනය වෙමින් සිටින බවයි.

ඊයේ (16) දිනය තුළ පීසීආර් පරීක්ෂණ 1690ක් සිදුකර ඇති අතර, මේ වනවිට විට සිදුකර ඇති සමස්ථ පීසීආර් පරීක්ෂණ ගණන 259,778 කි.