මගී දුම්රිය හතක් ධාවනයට ?

Report
මගී දුම්රිය හතක් ධාවනයට ?
3Shares

කොවිඩ් වසංගතය හේතුවෙන් ඇදිරිය තීතිය කොළඔ ගම්පහ ඇතුලු ප්‍රදේශ කිහිපයයකට පැනවුවද මුහුදු බඩ මාර්ගයේ හා කැළණි වැලි මාර්ගයේ දුම්රිය හතක් (07) ක් ධාවනය කරන බව දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරී ඩිලන්ත ප්‍රනානදු මහතා පවසයි.

මෙහිදී මුහුදු බඩ මාර්ගයේ ධාවනය වන දුම්රියයන් කොල්ලුපිටිය දක්වාත් ,කැළණි වැලි මාර්ගයේ ධාවනය වන දුම්රියයන් නාරාහේන්පිට දක්වා ධාවනය කෙරේ.

මුහුදු බඩ මාර්ගයේ බෙලිඅත්ත දුම්රිය ස්ථානයෙන් සාගරිකා දුම්රිය අළුයම 04.30 ත්,ගාල්ල දුම්රිය ස්ථානයෙන් අළුයම 04.15 ත් ,අළුයම 05.00 සමුද්‍රදේවී දුම්රියයත්,අලුත්ගම දුම්රිය ස්ථානයෙන් පෙරවරු 06.05 ත්,කළුතර දුම්රිය ස්ථානයෙන් පෙරවරු 07.00 ත්,පානදුර දුම්රිය ස්ථානයෙන් පෙරවරු 07.00 ත් දුම්රියයන් හයක් ( 06) කොල්ලුපිටිය දුම්රිය ස්ථානය දක්වා ධාවනය කෙරේ. එසේ කොල්ලුපිටිය බලා ධාවනය වු දුම්රියයන් හය සවස 04.30 ත් 06.30 අතර කාලසීමාව තුළ ආපසු අදාල දුම්රිය ස්ථාන කර ධාවනය කෙරෙන බව දුම්රිය පාලක මැදිරිය පවසයි.

මීට අමතරව කැළණිවැලි දුම්රිය මාර්ගයේ අවිස්සාවේල්ල දුම්රිය ස්ථානයෙන් අළුයම 04.55 ට නාරාහේන්පිට දුම්රිය ස්ථානය බලා දුම්රියයක් ද ධාවනය කෙරේ.

අ.පො.ස.උ.පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින දරුවන්ගේ අවශ්‍යතාවය මත ප්‍රධාන මාර්ගයේ හා පුත්තලම් මාර්ගයේ ද දුම්රිය සුපුරුදු පරිදි ධාවනය කෙරෙන බවද දුම්රිය පාලක මැදිරිය පවසයි.