වීසා කාලය දෙසැම්බර් මස 05 දක්වා දීක් කරයි.

Report
වීසා කාලය දෙසැම්බර් මස 05  දක්වා දීක් කරයි.
6Shares

ශ්‍රී ලංකාව තුළ සිටින වීසා කාලය මේ වනවිට අවසන් වු සියළුම විදේශිකයින්ගේ වීසා කාලය දෙසැම්බර් මස 05 වැනිදා දක්වා දීර්ග කර තිබෙන බව ආගමන විගමන දෙපාර්තුමේන්තුව‌ පවසයි.

කොරොනා වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් ආගමන විගමන දෙපාර්තුමේන්තුව‌ මහජනතාවට විවෘත නොකළද කලින් දිනයක් හා වෙලාවක් වෙන්කර ගත් අය සදහා සියසේවාවන් පවත්වාගෙන යන බව ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ගයාන් මිලින්ද මහතා පවසයි.

මෙහිදී එක් දින සේවාව හා සාමාන්‍ය සේවාව යටතේ විදේශීය ගමන් බලපත්‍ර නිකුත් කරන අතර ආගමන විගමන දෙපාර්තුමේන්තුවේ වෙබ් අඩවියට ගොස් දිනයක් හා වෙලාවක් වෙන් කර ගෙන සිය සේවාවන් ලබා ගත හැකිවෙයි. එසේ දිනයක් හො වෙලාවක් වෙන් කර නොගත් අයට සිය දෙපාර්තුමේන්තුවට‌ ඇතුල්වීමට ඉඩ නොදෙන බවද ගයාන් මිලින්ද මහතා වැඩි දුරටත්පැවසුවේය.