පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයන්ගේ වැටුප් ගැන විශේෂ දැනුම් දීමක්.

Report
20Shares

සිය රැකියාව හෝ වැටුප් සම්බන්ධයෙන් ගැටළුවක් ඇත්නම් ඒ පිළිබද පැමිණිලි කරන ලෙස පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයන්ගෙන් කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව ඉල්ලීමක් කරනවා.

එවැනි ගැටළු විසදීමට කඩිනමින් මැදිහත් වන බවයි කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල් ප‍්‍රභාත් චන්ද්‍රකීර්ති මහතා ප්‍රකාශ කළේ.

වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ ඒ මහතා,

"සම්පූර්ණයෙන්ම රාජකාරී වලට තමන්ගේ සේවා ආයතනයට පැමිණෙන සේවකයින්ට වැටුප් ගෙවල නැති හෝ එසේත් නැතිනම් රැකියාව සම්බන්ධයෙන් මොනයම් හෝ අර්බුධයක් තිබෙනවා නම් අපගේ දිස්ත්‍රික් කම්කරු කාර්යාල තිබෙනව.එම කාර්යාල වලට ඔවුන්ට පැමිණිළි කළ හැකියි.ඒ අනුව අපි වහාම මැදිහත් වෙල ගැටලු විසදීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නව.කිසිදු ආයතනයකට තම සේවකයින් හිතේ හැටියට ඉවත් කිරීමට එම ආයතනයට කිසිදු හැකියාවක් නැහැ.එසේ යම්කිසි ගැටලුවක් තිබේනම් අපගේ දිස්ත්‍රික් කම්කරු කාර්යාලවලට,පලාත් කාර්යාලවලට හෝ එසේනැත්නම් ප්‍රධාන කාර්යාල වලට පැමිණිලි කලොත් ඒ සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය පියවර ගන්නව."

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව වැඩිදුරටත් පැවසුවේ, සේවකයන්ට වැටුප් ගෙවීම් සම්බන්ධයෙන් පෞද්ගලික අංශයේ හාම්පුතුන්ට කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් විශේෂ උපදෙස් මාලාවක් ද නිකුත් කර ඇති බවයි.