අද සවස 2.00න් පසුව තද වැසි ඇතිවන ප්‍රදේශ.

Report
5Shares

අදත් දිවයිනේ ප්‍රදේශ කිහිපයකට ගිගුරුම් සහිත තද වැසි ඇති විය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

ඒ අනුව ඌව පළාතේ සහ අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ ස්ථාන කිහිපයකට සවස 2 න් පසුව තද වැසි ඇති විය හැකි බවයි එම දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කළේ.