ලන්ඩනයේ BBC ය ඉදිරිපිට බෝම්බ ප්‍රහාරයෙන් 11 ක් මියදුනේ අදුරු දින පොතේ තවත් පිටුවක් පෙරළමින්

Report
2Shares

ලන්ඩනයේ BBC රූපවාහිණිය ඉදිරිපිට සිදුවූ බෝම්බ ප්‍රහාරයකින් පුද්ගලයන් 11 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වූණා.

මෙම සිදුවීම සමග අද දවසේ ලෝකයේ සිදුවූ වැදගත් සිදුවීම් රැසක් පහත වීඩියෝවෙන් නරඹන්න.